שימוש בנוסחאות בתאים Excel

Microsoft Office Excel נוצר במיוחד לביצוע חישובים מספריים. כדי לציין את שיטת החישוב לתוכנית, עליך לכתוב...