הדרכות, חדשות & תכונות -

Microsoft Office Outlook - הלקוח המשומש ביותר לשליחה וקבלה של הודעות דואר אלקטרוני באמצעות SMTP, IMAP או POP.
בשימוש נרחב על ידי יחידים וחברות.