הדרכות, חדשות ותכונות - מנהל המשימות

תיאור תהליכים ושירותים Windows. זיהוי תהליכי שגיאה, תהליכים עם צריכת משאבים גבוהה של מעבד / RAM / HDD ותהליכים פגיעים או ספציפיים לוירוסים.