הדרכות, חדשות & תכונות - מנהל המשימות

תיאור של תהליכים ושירותים של Windows. זיהוי תהליכים עם שגיאות, תהליכים עם CPU גבוה / RAM / HDD השימוש במשאבים ופגיעות או תהליכים ספציפיים וירוס.