הוראות וטיפים - Windows רישום

Windows הרישום הוא בסיס נתונים היררכי המאחסן הגדרות ואפשרויות תצורה במיקרוסופט Windows מערכות הפעלה. הוא מכיל הגדרות לרכיבי מערכת הפעלה ברמה נמוכה כמו גם ליישומים הפועלים על הפלטפורמה. הגרעין, מנהלי ההתקנים, השירותים, SAM, ממשק המשתמש ויישומי צד ג 'עושים שימוש ברישום. הרישום מספק גם אמצעי גישה לדלפקים לביצוע פרופיל מערכות.