ציר הזמן - ספטמבר 2006

kimnet.ro

אחרי יום נורא שבו הייתי גרוע יותר מכלבה סנילית, היום חזרתי קצת ו ...