כיצד לבצע & טיפים - XML-RPC

XML-RPC הוא קריאה לפרוצדורה מרוחקת (RPC) פרוטוקול משתמש ב-XML לקידוד שקורא STD וHTTP כמנגנון תחבורה. "XML-RPC" מתייחס גם הגנרי לשימוש ב-XML לקריאה לפרוצדורה מרוחקת, ללא תלות בפרוטוקול הספציפי. מאמר זה הוא על הפרוטוקול בשם "XML-RPC".