כיצד לבצע טיפים - טועה

שונא אותי ...!

אני זוכר בהנאה את השעות, את הימים, את הלילות, את הרגעים שבהם חלמתי בעיניים פקוחות ואני ...