הוראות וטיפים - שחזר הרשאות ברירת מחדל של קבצי המערכת