כיצד לבצע & טיפים - להסיר את Windows 7 מתפריט האתחול