כיצד לבצע & טיפים - כיצד להסיר את ההיסטוריה בלחיצה אחת