הוראות וטיפים - כיצד להסיר את ההיסטוריה כלומר בלחיצה אחת