הוראות וטיפים - שדרג למטה לגרסת ברירת המחדל של מערכת ההפעלה X