הוראות וטיפים - כיצד להגביל כתיבת נתונים למקל ה- USB