כיצד לבצע & טיפים - כיצד להגביל את כתיבת נתונים מקל USB