כיצד לבצע & טיפים - כיצד לזהות מנהלי התקנים עבור התקן לא ידוע