כיצד לבצע & טיפים - איך אנחנו יכולים לפתוח יישומים muklte יותר באותו זמן