כיצד לבצע & טיפים - מחבר

אני OTE זה.

"היי ... החיים, החיים ... תסתלק מהקורטה, תחזיר אותי לריקוד ... תראה אותך ...