כיצד לבצע & טיפים - להוסיף בעלות על הזכות cliek manu