הוראות וטיפים - הוסף קח בעלות בתפריט הימני של העכבר