כיצד לבצע & עצות - הוסף את התפריט SkyDrive אל שלח אל