כיצד לבצע & טיפים - הוסף קיצורי דרך עבור יישומי Windows בתפריט לחץ מחדש