כיצד לבצע & עצות - לגשת לתיקיית ההתקנה עבור יישומי Windows Store