הדרכות, חדשות ותכונות - אירוח אתרים

אירוח אתרים פתרונות על שרתים משותפים, שרתים ייעודיים בענן. להגדיר ולהתקין NGINX, Apache, PHP, PHP-FPM, MySQL, MariaDB ו phpMyAdmin.