שחזור מערכת קבצים פגומים


אם חיוני Windows הקובץ נפגע מוירוס או פגום בדרך אחרת, שחזר אותו מהקובץ Windows CD. חפש בתקליטור את שם הקובץ, והחליף את הדמות האחרונה בקו תחתון.
לדוגמה: Notepad.ex_


If it’s found, open a command prompt and enter the command EXPAND, followed by the full pathname of the file and of the desired destination: EXPAND D:\SETUP\NOTEPAD.EX_ C:\Windows\ Notepad.exe. אם שם הנתיב מכיל רווחים כלשהם, הקף אותו בציטוטים כפולים.

אם הקובץ לא נמצא, חפש את שם הקובץ שלא השתנה. זה כנראה יהיה בתוך קובץ CAB, ש- Win XP מתייחס אליו כאל תיקיה. פשוט גררו ימינה והעתיקו את הקובץ למיקום הרצוי. באחרים Windows platforms, search for a file matching *.cab that contains the filename. When the search is done, open a command prompt and enter EXTRACT /L followed by the desired location, the full pathname of the CAB file, and the desired filename; for example: EXTRACT /L C:\Windows D: \ I386 \ Driver.cab Notepad.exe. שוב, אם שם הנתיב של קובץ היעד או קובץ ה- CAB מכיל רווחים, הקף אותו בציטוטים כפולים.

שחזור מערכת קבצים פגומים

השאירו תגובה