(FIX) הרשאה נדחתה: / תיקייה / נתיב / htaccess pcfg_openfile:. מסוגל לבדוק Htaccess, לוודא שהוא קריא

שגיאה "קריטי" עבור שהופיע אחרי שעברתי אתר משרת אחד למשנו. נראה כי חלק מההרשאות לא ויתרו, ואת זכויותיהם של לקרוא si הוצאה לפועל קבצים ב "תיקייה" היה מוגבל לקבוצה "אף אחד"(chmod 750, במקרה שלי).

תקן שגיאה "הרשאה נדחתה: /path/folder/.htaccess pcfg_openfile: אין אפשרות לבדוק את הקובץ htaccess, לוודא שהוא קריא".

שיטת 1.

אתה מתחבר לשרת באמצעות SSH ולשים chmod 755 על התיקייה שאתה מחפש .htaccess. במקרה זה:

755 chmod / נתיב / תיקייה

שיטת 2.

לקבוע chmod 755 באמצעות לקוח FTP.

שגיאת htaccess

לבדוק שגיאה לעקוב אם מופיעה שגיאה זו.

(FIX) הרשאה נדחתה: / תיקייה / נתיב / htaccess pcfg_openfile:. מסוגל לבדוק Htaccess, לוודא שהוא קריא

השאירו תגובה