כיצד לבצע & טיפים - שלג

סוף שבוע

סיניה (החלק השני על 2007: D) "חום חריג זהה לתקופה זו כפי שהוא עכשיו ...