הוראות וטיפים - Yahoo!

Y מתנה! M. : D

זה שיא נכבד בשבילי לעקוף 24 שעות סרק על Yahoo! Messenger. במיוחד כמו האחרון ...