כיצד לבצע & טיפים - Windows Update

עדכון תוכנת Windows, מנהלי התקנים, בסיס אבטחה וביצועי מערכת