הוראות וטיפים - לא ניתן להפעיל את מרכז האבטחה של חלונות