כיצד לבצע & טיפים - מחק את Windows 7 מתפריט האתחול