הוראות וטיפים - שינה

מהמממ ...

אתה לא יודע שאין לך מה לתת לך אתה יודע שאתה לא יכול לקבל את זה אתה לא רואה שהם לא ...