הוראות וטיפים - הצג מצב שינה כברירת מחדל בתפריט התחלה