כיצד לבצע & טיפים - הפעל לבדוק את הדיסק דרך שורת הפקודה