הוראות וטיפים - הפעל את בדיקת הדיסק דרך שורת הפקודה