הוראות וטיפים - הפעל את בדיקת הדיסק באמצעות שורת הפקודה