כיצד לבצע & טיפים - הפעלה בדוק דיסק באמצעות שורת הפקודה