הוראות וטיפים - הגבל את היישומים מקיצורי דרך להצמדה להתחלה