כיצד לבצע & עצות - להגביל את היישומים מתוך הצמדת קיצורי דרך אל התחל