כיצד לבצע & טיפים - להסיר את הקבוצה הביתית מתוך לוח הניווט