הוראות וטיפים - התקן מחדש את מערכת ההפעלה X באמצעות שחזור אינטרנט