כיצד & טיפים - MaxClients Apache

הוראת maxclients קובעת מגבלה על מספר הבקשות במקביל שתוגשנה. כל ניסיונות חיבור לאורך הגבול maxclients יהיו בדרך כלל בתור, עד מספר מבוסס על הדירקטיבה ListenBacklog. ברגע שתהליך ילד משתחרר בסופו של בקשה אחרת, החיבור לאחר מכן ניתן יהיה לתיקון.