הוראות וטיפים - התקן Windows עדכון 8.1 באמצעות Windows חנות