כיצד לבצע & טיפים - פורמט הדיסק באמצעות שורת הפקודה