כיצד לבצע & טיפים - הרחב את התמיכה ב- XP עד אפריל 2019