הוראות וטיפים - מחק את מערכת ההפעלה X של דיסק קשיח