הוראות וטיפים - אפשר Windows לעולם אל תתחיל תפריט ב Windows 8