כיצד להגדיר את אזור DNS TXT עבור SPF, DKIM ו-DMARC וכיצד למנוע דחיית הודעות דואר אלקטרוני עסקיות על ידי Gmail - משלוח דואר נכשל

דואר 2 Hero 1

Administratorעסקי דוא"ל פרטיים חמורים לעסקים מתמודדים לעתים קרובות עם הרבה בעיות ואתגרים. מגלי ה-SPAM שייחסמו על ידי מסננים ספציפיים, אבטחת הדואר בשרת הדואר האלקטרוני המקומי והשרתים המרוחקים, התצורה והניטור של שירותי SMTP, POP, IMAP, ועוד הרבה ורבים אחרים של תצורת SPF, קרא עוד