הוראות וטיפים - השבת את תפריט האתחול ב- Windows XP