כיצד לבצע & טיפים - השבת את ההפעלה האוטומטית עבור כונני רשת