הוראות וטיפים - מנהל התקנים

מנהל מכשירים - סיומת Microsoft Management Console, בה אנו מוצאים את כל רכיבי החומרה המותקנים במערכת.