הוראות וטיפים - מחק את מערכת המטמון של מערכת ההפעלה X X