כיצד לבצע & טיפים - de-ras

בנק

שלד נכנס לבר, והמוזג חוקר: "מה אתה משרת?" השלד הוא קצת ...