הוראות וטיפים - חדשות IT

03:45 -

קפה, סיגריות, מוסיקה חירשת ועדיין שקטה בחדר. לא הרגשתי כלום, לא ...

רשימת סדר

יום חמישי, יום רגיל כמו כל האחרים מבלי להכריז דבר מה מרהיב. אולי כמו השמים נראה כמו ...