כיצד לבצע & טיפים - calc.exe

Aaa? 69? ?

כן. לא היה לנו אותו דבר כמו חיפוש Google כדי לבצע חישובים טוב יותר מאשר calc.exe (MS) ...