הוראות וטיפים - buzau

תנועה ... ppfff

קדחת קדומה של חגים חגים או כניסתה של היום לתוקף של קוד התנועה קוד חדש ...