הוראות וטיפים - מחנה אתחול

Boot Camp Assistant - כלי ההתקנה של מערכת ההפעלה Windows ב- Mac. Boot Camp Assistant מציע גם פתרונות חלוקה קשים למערכת החדשה, כמו גם פתרונות הורדת תוכנה אוטומטיים הנדרשים להתקנה Windows במחשבי Mac ויצירת כונן פלאש ניתנים לאתחול עם Windows.